Monthly Archives: October 2012

Continuous Delivery og Lean Startup // tanker fra GOTO

Der hvor konferenceformatet fungerer rigtigt godt for mig er når nye ideer, man bliver præsenteret for, fletter sig ind i ting man selv har gået og tænkt over eller eksperimenteret med.

To præsentationer på den  nys overståede GOTO Aarhus konference, der virkelig ræsonnerede med mig var Jez Humbles “What is value?” og Joshua Kerievskys “Lean Startup – why it rocks more than agile“.

Begge to lagde sig i et vist omfang op ad Eric Ries bog “The Lean Startup” som er det helt nye sort. (Faktisk har jeg ikke set noget så sort siden Agile Manifesto.)

Men det giver mening for mig.

I min daglige praksis vægter jeg Continuous Delivery højt. Som regel kan og vil vi deploye nye versioner af endda meget komplekse systemer på under ti minutter – mange gange om ugen til forskellige miljøer og “tiers”, og det har nogle helt klare fordele, men Lean Startup sætter denne praksis ind i en ny kontekst, der giver mening for mig — at have et hypotese->verifikation->nyhypotese hjul kørende i en softwareudviklingsproces på et højere plan end bare unittests, giver rigtig god mening.

Hvordan man så rent faktisk implementere disse processer – både teknisk og organisatorisk, det er noget jeg vil prøve at finde ud af I løbet af de næste dage. Og måneder.

For som med så mange af de trends, der kommer flyvende i vores branche, er hype-kadencen så høj, at ens software ikke kan følge med. Og man skal være lidt forsigtig med, hvad man lukker ind i sin codebase af “shiny new toys”.

Men der er ting som kan have så høj værdi, at det kan være interessant at introducere det eller “retrofitte” det ind i systemet – det store spørgsmål er bare som så mange gange før, om prisen (timer, kroner, risiko) er lavere end gevinsten (forretningsværdi, produktivitet, stabilitet, etc)

I dette tilfælde, tror jeg at man kan komme langt med at gøre det nemmere at måle på brugen af vores sites/systemer med f.eks. Google Analytics event tracking, og derved opnå en let måde at opsamle brugsdata på – vel at mærke uden at introducere den store usikkerhed.